Kalendarze

W Setterh istnieje kilka kalendarzy. W skrócie można powiedzieć, że są trzy:

  1. Kalendarz Hagorski, zwany oficjalnym - używany głównie na północy (Hagor, Algedon, Denleb). Za rok 1 uznaje się rok podpisana traktatu między Algedonem a Hagorem.
  2. Kalendarz Nessus - liczony od momentu powstania Nessus
  3. Kalendarz Cerlu

    Dawniej istniały jeszcze:

  4. Kalendarz Solorski
  5. Kalendarz Imperium Hagorskiego

Aktualnie wszystkie kalendarze mają wspólną ceche: początek roku przypada zimą. Rok podzielony jest na 12 miesięcy, każdy długości 30 dni. Pełnia przypada w kazym miesiącu tego samego dnia (co 30 dni). Pod koniec roku (albo na początku roku), jest kilka dni nie należących do żadnego miesiąca. Jest to 5 dni (co 10 lat 6 dni) świąt.

Aktualnie istnieje generator kalendarza Hagorskiego.

Jest to całkiem nowy kod. Wcześniej był taki koszmarny skrypcik w perlu, który jednak źle wyliczał daty. Teraz powinno być ok. W razie zauważenia błędów proszę o informacje.