| RPG | Setterh | Świat | Zirigol |

Zirigol

Miasto krasnoludzkie, położone u podnóża północno-zachodniej części Gór Kamiennych. Z Zirigolu prowadzą trkaty na północ i zachód (go Hagoru), na wschód - do Cerlu, oraz na południe, przez przelęcze i doliny górskie do Nessus.

Ze względu na problemy z poruszaniem się w Nessus, oraz na mnogość praw, hamujących kontakty z Nessus, Zirigol stał się miastem buforowym, przez które przechodzi większość towarów do i z Nessus.

Zirigl zamieszkują głównie krasnoludowie. Władzę ma odpowiednik księcia z ludzkich krajów. Zirigol w teorii odlega prawu Algedonu, jednak w praktyce jest to misato samodzielne. Nazywane Denlebem południa. Nazwa o tyle trafna, że Zirigol jest jednym z największych (po Denlebie) miast Setterh.

Na wiosnę, do Zirigolu zjeżdżają się tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, krasnoludów z Cerlu, Równiny Elfów, północnego Nessus, Algedonu i Hagoru. Rozbijają tysiące namiotów na przedpolach miasta. Na okres trzech, cztrech miesięcy powstaje tutaj największy targ na całym świecie. Trwają zabawy. Zawierane są olbrzymie transakcje. Wielkie wyprawy ruszają na południowy zachód w celu zdobywania pożywienia. Szacuje się że w samym Zirigolu żyje około 70-100 tysięcy ludzi. Prawie drugie tyle zjeżdża się w okresie letnim.

Miasto rozciaga się u podnóża góry Barud. Miasto jest długie na około 2,5 mili i szerokie na jedną. Główna brama znajduje się od północy. W połowie miasta, we wschodniej części znajduje się cytadela oraz miasto umarłych.

Cytadela - początkowo to był Zirigol. Wojskowa budowla, rozbudowywana przez krasnoludy. Tutaj żyje ród rządzącyc i znajdują się ksozary. W podziemiach są zapasy na wypadek wojny.

Miasto Umarłych - mała dzielnica, w której znajdują się kaplice, cmentarz (duży, rozciągający się po za miasto), oraz mieszkają ludzie zajmujący się pochówkiem. Ze względu na możliwość wybuchu zarazy - odizolowane murem od Zirigolu.

Używana waluta: hagorska, algedońska, cerlu, nessus, kamienie szlachetne, złoto, srebro, mithril....

Handel: wszystkim

| RPG | Setterh | Świat | Zirigol |