| RPG | Setterh | Świat | Sheorlan |

Sheorlan

Kraj położony w Górach Smoczych.

Najważniejsze miasta:
(w nawiasach podano ilość mieszkańców w tysiącach)

  1. Aket (na zachodzie kraju) (20)
  2. Drakset (15)
  3. Shanntatlen (17)
  4. Grisgo (38) stolica
  5. Dreante (10)
  6. Kordeala (18)
  7. Drealdia (6)
  8. Geskar (0.1) - obóz wojskowy położony w górach Smoczych na terenie Sheorlanu, niedaleko granicy z Daekrynem. Tutaj znajduje się targ niewolników. Znajduje się on na południowym wschodzie wysoko w górach. Praktycznie cały czas panują tu zimy.

Miasta położone są w dolinach. Odległości pomiędzy miastami wynoszą około 30-80 km Pomiędzy miastami położone są wioski (10-200 mieszkańców). Oraz warownie strzegące granic kraju oraz głównych traktów.

W Sheorlanie żyje około 150 - 200 tysięcy ludzi i kilka tysięcy krasnoludów.

Ze względu na położenie w Sheorlanie panują bardzo surowe warunki. Najniżej położonym miastem jest Aket (ok. 800 m) Najwyżej położonym miastem jest Drealdia (około 4000 m), praktycznie cały rok zdarzają się śniegi. W zimę podróż między niektórymi częściami kraju jest niemożliwa. Tylko doświadczeni podróznicy wyruszają w okresie od listopada do marca.

Spotykani obcy:
Krasnoludowie, mieszkańcy Daekrynu, Nessus i Cerlu. Rzadko trafiają się ludzie z Delvonu

Stosunek do innych ras:
Lud wojowniczy, traktujący walkę jako sposób dostania się do raju. Szlachta uwielbia pojedynkować się (nierzadko na śmierć i życie).

Stosunek do innych religii:
Nie zwracają uwagi dopóki ktoś nie próbuje ich nawracać siłą. Część z Sheorlańczyków skrycie wyznaje innych bogów (zwłaszcza gdy są w krajach, gdzie są oni wyznawani). Podejście do religii po za tym raczej lekkie. Kapłaństwo nie stanowi większej siły. Krajem rządzi szlachta.

Stosunek do innych narodowości:
"Mieszkańcy innych krain nie znają gór. Są jak dzieci."
Na swoim terytorium mogą okazywać wyższość nad innymi. Nie lubią Delvończyków. Uważają, że ludzie żyjący na pustyni nie mogą być normalni. Nessusańczyków traktują poważniej.

Handel:

  • Szlak handlowy do Nessus (poprzez góry - zachód)
  • Szlak handlowy do Daekrynu (południe) oraz Delvonu (południowy zachód)
Karawany wędrują od maja-czerwca do września (tylko wtedy można przedostać się przez góry Cienia)

Kupują: Dywany, tkaniny, owoce, ryby, drewno

Sprzedają: Kamienie ozdobne, miód od górskich pszczół, minerały, żelazo

Religia: Aldera (Moira) - bogini Matka, najważniejszy bóg. Gwiazdy to jej lśniące włosy. Świat powstał w wyniku działania niezrozumiałych dla ludzi mocy. Później jednak pojawiła się Aldarena (Moira), która roztoczyła opiekę nad ludźmi. Wiara wyznawana w Sheorlanie, aczkolwiek bogini ta została wciągnięta do Oficjalnej Wiary setki lat temu. Kult ten rozpowszechnił się na całym Setterh. Jednak tylko w Sheorlanie Moira jest najwyższą boginią. Oprócz Moiry istnieją inni bogowie, mniej potężni, ale równie ważni. Bóg wojny - Tharas jest bożkiem wyznawanym przez wojsko, wszystkie walki są dla niego. Każda śmierć na polu walki jest sposobem na dostanie się do Niebios.

Władza:
Wielki Książe jest władcą całego Sheorlanu.
Książe ma do swojej dyspozycji armię (w której służba jest zaszczytem - teoretycznie każdy żołnierz ma szansę zostać oficerem).

Wojny:
Walki z góralami, ochrona wiosek przed partyzancką (handel niewolnikami ze wschodnimi ludami) W Niskich Górach stanice z 20-50 osobową załogą (konni i topornicy). W miastach głównie piechota. Wojsko zapuszcza się na zachód (ochrona karawan, walki z bandami), na południe - czasami utarczki z Daekrynem.

| RPG | Setterh | Świat | Sheorlan |