| RPG | Setterh | Świat | Cerl | Wiara Cerlu | Zakony |

Zakony

Główne kasty w Cerlu, czyli Kapłaństwo (Mędrcy), Wojownicy(Służący) i Szlachta(Rządzacy) grupuje się w zakonach.

Kapłani
Kapłani skupieni są wokół bogów ktorym służą. Powstają lokalne świątynie, które spełniają podobną rolę jak główne kompleksy. Jednak oddaje się w nich cześć bogom mniej znanym, lokalnym. Powoduje to, iż kapłani z mniejszych miejscowości, z odległych prowincji, nie są na pierwszy rzut oka rozpoznawani. Oczywiście, tatuaże i znaki kastowe mogą świadczyć o przynależności do zakonu odpowiadającego mniej więcej jednemu głównych.

W wielu przypadkach kapłani z małych zakonów będą o wiele bardziej wplątani w politykę i gospodarkę, niż ich bracia z wielkich zakonów, poświęconych służbie bogom.

Wojownicy
Zazwyczaj służą w świątyniach (np w zakonie Lughorta). Często pracują dla kasty rządzącej - spełniają funkcję ochrony, dowódców wojsk, straży, sędziów. Dodatkowo powstają różnego rodzaju ugrupowania zrzeszające wojowników. Niektóre, jak np bractwo Balvvosalt żyją w ubóstwie. Wojownicy służą jako strażnicy w wioskach, pracują za marny grosz. Ich celem jest wspieranie najsłabszych. Rzadko pracują w miastach. Służą bogom i władcy Cerlu. Podlegają Geladom.

Zupełnie innym rodzajem służby zajmują się Wojownicy z zakonu Adanech
Są to wykształceni wojownicy. Nauczeni strategii i taktyki. Służą na zasadach najemnych - oczywiście nie mogą brać udziału wkonfliktach z przedstawicilemai władców (geladów i króla), ale nadają się do ochrony prowincji, rządzenia, sprawowania ważnych funkcji w miastach. Służą jako dowódcy w przypadku wojen pomiędzy prowincjami, są zatrudniani do szkolenia wojsk. Główna siedziba i szkoły walki znajdują się na wybrzeżu, daleko na wschodzie Cerlu.

Innym bardzo znanym zakonem są wojownicy Layli - zwani nocnymi łowcami. Służą władcom. Zajmują się walką w małych oddziałach. Służą jako dowódcy patroli, w miastach zajmują się organizacją straży miejskiej. Pracują na własną ręke. Ukrywają przynależność do zakonu. Ponoć wśród tych wojowników zdarzają się skrytobójcy. Uznawani są za dobrych żołnierzy. zatrudniani są do ryzykownych zadań, biorą za to pieniądze. Są cenieni za męstwo i zdolność do walki z przeważjącym i silami wroga. Wyznawów Layli cechuje ponoć niesamowita odwaga. Wyznają oni boginię, która pod swoje skrzydła przyjmuje tylko najodważniejszych. Wszyscy wojownicy Layli urodzili się w nocy, gdy na niebie nie było widać księżyca (tuż przed, w trakcie lub po nowiu). Starsi wojownicy wybieraja młodych (często ze swoich rodzin), którzy przez kilka lat są testowani, zanim zaproponuje im się wstąpienie do zakonu.

Kolejną grupę stanowią niezrzeszenie wojownicy, spełniające role, jaki im los wyznacza. Wśród nich zdarzają się osoby, które postanawiają zmienić swoje życie. Wstępują na drogę ISUKE.

| RPG | Setterh | Świat | Cerl | Wiara Cerlu | Zakony |