| RPG | Setterh | Świat | Hagor |

Hagor

Stolica: Tangor
Główne miasta: Habor, Andor, Elanar oraz miasto-państwo Denleb

Położenie geograficzne: północno-zachodnia część kontynentu

Granice:

 • Północ: Żelazne Góry
 • Wschód: Góry Lęku, granica wzdłuż traktu krasnoludów z Algedonem
 • Południe: Rzeka Alia (Alea - Elfia Rzeka) - granica z Solorem
 • Zachód: morze
Ludność: ludzie, krasnoludowie i elfy. Część środkowa zdominowana przez ludzi, Krasnoludowie żyją na wschodzie i północy (tuż przy granicy z Algedonem). Elfy żyją wśród ludzi. Ponad połowa mieszkanców to ludzie i mieszańcy (półelfy), reszta to krasnoludowie i elfy.

Wiara: Oficjalna Wiara
Przy okazji, Hagor to jedyny kraj w którym legalnie istnieje wiara Bersh.

Flota, handel:
Rozwinięty handel, flota handlowa, flota wojenna (główne zadanie - walka z piratami i ochrona wybrzeża), tereny rolnicze w centralnej części kraju. Głównym zadaniem floty była ochrona wybrzeża przed napastnikami z archipelagów Malagen (położone kilkaset kilometrów na Zachód).

Hagor posiada dobrze rozwinięte rzemiosła, oferuje wyroby rąk ludzkich (przedmioty codziennego użytku, pojazdy, broń, dywany, tkaniny itp. itd.). handluje z Algedonem (metale, broń), za pośrednictwem miasta Zirigol utrzymuje stosunki handlowe z Nessus oraz Cerlem. Flota handlowa Hagoru głównie zajmuje się przewozem towarów między portami na archipelagach na zachodzie. Pojedyncze statki zapuszczają się na wyspy na południowy zachód, oraz do Nessus.

Waluta: 1 Chisos = 100 Asimi = 1000 orchilaków

Podróżowanie: W Hagorze istnieje sieć dróg oraz istnieją trakty wodne. Informacje na temat odległości w Hagorze, można znaleśćmiędzy innymi na tej mapce.

Władza:
Król (Aitu Gamberi, ur. 1609),
króla wspiera Rada Królewska wskład której wchodzą przedstawiciele luszi, krasnoludów i elfów (część z nich pełni funkcje odpowiedzialne za stosunki z sąsiednimi krajami).

            GAMBERI /rodzina panująca /
      
      (1580 - 1643) Eryk II  +  (1590 - 1659) Cecylia
                  |
            ------------------------------------
            |            |     |
      (ur. 1609) Aitu + (1622) Eona   Geron   Anera
              |
       -------------------------
       |       |     |
      Eryk (III)  Delaila  Eor	

Krainy wchodzące należące do Hagoru: (mapa pokazująca podział Hagoru)

 1. Hagor Centralny (nazywany też królewskim) - tereny na których jest dosyć duże zaludnienie. Jest to teren nadbrzeżny od Haboru na północy do Anboru na południu, szerokości 50 - 150 km. Od Denlebu w lini prostej na wschód do Gór Lęku pas szerokości około 400 km. W samym centrum znajduje się Tangor - u ujścia rzek Moan i Loaria.

 2. Maedaria
  na północnym zachodzie. Mała kraina rządzona przez barona. Północna granicę stanowią Żelazne Góry (Algedon), pozostałe granice są wzdłuż rzek Mea i Rakia (od wschodu sąsiaduje z Laderią) Worlenia - Małe księstewko na południe od Maedarii oraz od Laderii. Tutaj znajduje się dawna siedziba jednego z książąt Hagorskich. W tej chwili rządzi ród, który nie ma powiązań rodzinnych z królem, ale z dawnych czasów pozostał tytuł ksążęcy.
  Główne miasta: Rakke, Meadar, Mahron, Pogaw

 3. Laderia
  kraina na wschód od Maedarii (oddzielona od niej rzeką Rakią). Od południa graniczy z Worlenią oraz z Hagorem Centralnym. Wschodnia granica wzdłuż rzeki Lyolla.
  Stolica: ErlaDeon
  Główne miasta: Erlata, Kontera

 4. Grensawia
  kraina na wschód od Laderii. Leży pomiędzy rzekami Lyolla (granica z Laderią) i Ghont. W 1664 roku ziemie Grensawii sięgały jakieś 50 km na wschód od rzeki Ghont.
  Główne miasta: Arhane, Thoron, Thakrecja, Dorodeo

 5. Gedron
  Księciem jest Wielki Brat Zakonu Walczących Kapłanów (Zakon Kapłanów Rycerzy, Zakon Ultana). Tytuł nadany kilkaset lat temu jednemu z założycieli zakonu. Księstwo to graniczy z Grensawią (od zachodu) oraz z Algedonem - granica wzdłuż Północnego Traktu Kasnoludzkiego (wzdłuż Gór Lęku).
  Główne miasta i twierdze: Ultane, Godown, Ghontre

 6. Las Elfów- południowo wschodnia granica Hagoru. Las Elfów należy do Elfów Wysokich Rodów, które niechetnie goszczą zwykłych śmiertelników na swoich ziemiach. O tym Lesie krążą legendy.

Historia Hagoru dzieli się na kilka etapów: historia Imperium Hagorskiego (od -2000 do ok. -50), oraz Królestwa Hagorskiego (od roku 1 aż po czasy współczesn, czyli XVII wiek). Szczegóły znajdują się tutaj.

Tereny zamieszkałe:
Większość miast położona jest na wybrzeżu i wzdłuż głównych rzek. reszta kraju powoli rozwija się. Na terenach północnych istnieje kilka księstw (najmniejsze ma rozmiary około 30 km x 30 km, największe ponad 100 km x 100 km). Trwają tam ciągłe walki. Dopóki jednak nie zagrażają spokojowi Królestwa, wojska króla nie ingerują w wewnętrzne sprawy północnych prowincji. Jeśli zachodzi potrzeba wkraczają wojska królewskie. Zazwyczaj przeciwnicy nie stawiają oporu - wojska królewskie są odrobinę liczniejsze od małych armii lokalnych władców. Może się zdarzyć, że z powodu jakiegoś lokalnego konfliktu wybuchnie wojna. Na razie jednak jest spokój. Kosztami operacji wojennych są obarczani uznani za winnych. W wyniku tej zasady wielu szlachciców straciło ziemię oraz cały majątek.

Południe kraju (od Lasu Elfów na południe, do rzeki Alei) jest niezamieszkałe. Od roku 1663 powstaje port jakieś 200 km na południe od Anboru (wcześniej była tam mała przystań i żyło kilkudziesięciu osadników). W roku 1664 istnieje tam już wioska, w której żyje około 300 ludzi. Nazywa się Rina. Jest to imię żony lorda Gerarda Hannemanna, który postanowił wybudować miasto i port na tym odludziu.

Prawo:
W Hagorze jest zakaz noszenia mieczy. Miecze są bronią używaną przez szlachtę i przez wojsko. Rapiery może nosić tylko szlachta. Na inną broń gwardia patrzy niechętnie, ale zazwyczaj ignoruje uzbrojonych podróżnych. Aczkolwiek, każda uzbrojona osoba musi się liczyć z tym, że zostanie zatrzymana i ukarana (najczęściej wysoką grzywną). Jeśli zaś żołnierze dopadną kogoś posługującego się mieczem lub rapierem to marny jego los. Kary za używanie tej broni są bardzo wysokie. Po za tym, każdy z żołnierzy może wyzwać taką osobę na pojedynek i zabić ją. Z tych powodów kupcy, przewożący swoje towary są uzbrojeni w maczety (pochowane w wozach, topory oraz kusze). W miastach prawie nie widuje się uzbrojonych ludzi. Jedynie na terenie Dnlebu panują odrębne prawa.

Nauka:
Istnieje kilka uniwersytetów, najbardziej znane to Tangorski i Denlebski. Nauka czytania i pisania raczej dostępna tylko dla uprzywilejowanych. Szczegóły dotyczące nauki i medycyny Hagoru znajdują się tutaj.

Ciekawe miejsca w Hagorze:
W tej chwili tylko kilka słów o miastach. Stolica, Tangor, jest centrum kulturowym Hagoru. Położona jest w miejscu połącznia rzek. Miasto otaczają jasne mury, a z daleka widać strzeliste wierze pałaców królewskich. W tangorze żyje kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Znajduje się tutaj uniwersytet a także kompleks świątyń bogów Oficjalnej Wiary. Stąd pochodzić może każda osoba, która jest wykształcona. Innym takim miastem jest Denleb, które jest odrębnym państwem. Rządzi się własnymi prawami i ma własną władzę. Denleb jest idealnym miejscem do prowadzenia początkowych przygód. Miasto jest duże (zajmuję powierzchnię koła o promieniu 10 km), mieszka w nim kilkaset tysięcy osób.

| RPG | Setterh | Świat | Hagor |